THÔNG BÁO tuyển chọn Trung tâm ngoại ngữ dạy học tăng cường môn tiếng Anh- Năm học 2023 - 2024

Thứ sáu - 29/09/2023 15:17
         UBND THÀNH PHỐ VINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG CHÍNH
 

     Số:   95 /TB-THHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

              Vinh, ngày 29  tháng 9 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Tuyển chọn Trung tâm ngoại ngữ dạy học tăng cường môn tiếng Anh  
Năm học 2023 - 2024
 

Căn cứ Công văn số 899/PGDĐT ngày 27/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh từ năm 2023 – 2024, Trường tiểu học Hưng Chính  thông báo cho các Trung tâm ngoại ngữ có nhu cầu dạy tiếng Anh tăng cường tại nhà trường năm học 2023-2024 như sau:
  • Thông tin của nhà trường
Số lớp 1 đăng kí học tăng cường tiếng Anh năm học 2023 -2024 dự kiến:01  lớp
Tổng số học sinh lớp 1 dự kiến học TATC: 40 học sinh.
Số học sinh trên lớp: Khoảng 40 học sinh/lớp.
Số tiết học tăng cường: 3 tiết/tuần/lớp (Trong đó 1 tiết giáo viên nước ngoài, 2 tiết giáo viên Việt Nam)
2. Chương trình dạy học
Thực hiện chương trình dạy học tiếng Anh tăng cường với các bộ giáo trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An thẩm định cho phép đưa vào giảng dạy trong các nhà trường.
3. Thời lượng
- Cả năm: 33 tuần x 3 tiết   =  99 tiết 
+ Học kỳ 1: 18 tuần x 3 tiết  = 54 tiết
+ Học kỳ 2: 15 tuần x 3 tiết  = 45 tiết
-  Số tiết GVVN/tuần: 2 tiết/tuần . 
- Số tiết GVNN/tuần: 1 tiết/tuần học Tiếng Anh giao tiếp (luyện kỹ năng nghe - nói).
4. Hình thức tổ chức: Chia đôi lớp học không quá 20 em/lớp trong 01 tiết học.
5. Kinh phí:
- GV Việt Nam giảng dạy: 20.000 đồng/tiết/học sinh
- GV nước ngoài giảng dạy: 40.000 đồng/tiết/học sinh
- Tổng số tiền: 80.000 đồng/ tuần x 4 tuần = 320.000 đồng/tháng
- Toàn bộ kinh phí do phụ huynh tự nguyện đóng góp.
6. Yêu cầu của nhà trường đối với Trung tâm.
Thực hiện giảng dạy chương trình tăng cường môn tiếng Anh cho học sinh niên khóa 2023 - 2028. Đảm bảo những yêu cầu sau:
6.1. Yêu cầu chuẩn đầu ra: 
Sau khi học sinh học xong Chương trình liên tục trong 5 năm đảm bảo 100% học sinh đạt chuẩn đầu ra A1trở lên, trong đó tối thiểu có 60% học sinh đạt chuẩn đầu ra A2 (hoặc tương đương) trở lên theo khung đánh giá năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 
Ngoài ra, chương trình giúp nâng cao năng lực, linh hoạt khi sử dụng ngôn ngữ và tư duy logic, tăng năng lực giao tiếp để hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở hướng đến cấp độ A1+ và A2, trình độ tiếng Anh tiểu học của học sinh được chi tiết hoá thành các cấp độ tương ứng với từng khối lớp:
- Hết lớp 2, học sinh đạt trình độ tương đương từ Pre-Starters đến Starters.
- Hết lớp 3, học sinh đạt trình độ tương đương từ Starters đến Movers.
- Hết lớp 4, học sinh đạt trình độ tương đương từ Movers đến Flyers.
- Hết lớp 5, học sinh đạt trình độ tương đương từ Flyers.
Lộ trình 1: Kết thúc năm học lớp 3, phải đạt tối thiểu trình độ Starters (cấp độ A1.1). Nếu học sinh không đạt được tối thiểu trình độ A1.1, Trung tâm đánh giá, phân loại học sinh và có chương trình dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh chưa đạt. Sau quá trình phụ đạo 2 tháng, học sinh vẫn không đạt trình độ Starters thì cam kết chuẩn đầu ra sau 05 năm không có hiệu lực. Trung tâm lập danh sách đánh giá trình độ của học sinh cụ thể gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường và cùng phối hợp trao đổi với phụ huynh phương án giải quyết.
Lộ trình 2: Sau khi đạt tối thiểu trình độ Starters (cấp độ A1.1), học sinh và Trung tâm tiếp tục thực hiện cam kết đầu ra A1và A2 theo năng lực thực tế của học sinh. Cam kết này được điều chỉnh sau mỗi năm tùy vào năng lực học tập của học sinh nhưng phải đảm bảo mục tiêu tối thiểu 60% học sinh đạt A2 trở lên.
6.2. Yêu cầu về giáo viên:
- Số lượng: Trung tâm đảm bảo số lượng giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam đã được thẩm định để bố trí giảng dạy chia đôi lớp học, đảm bảo thời lượng 33 tiết GVNN/năm và 66 tiết GVVN/năm.
- Điều kiện giáo viên: Đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy định tại Công văn số:1530/SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 05/8/2021 về hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An và được Sở Giáo dục- Đào tạo Nghệ An thẩm định.
+ Giáo viên Việt Nam: Có bằng Cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh có chứng chỉ NVSP phù hợp hoặc Cử nhân sư phạm tiếng Anh, tốt nghiệp đạt từ loại khá trở lên (ưu tiên giáo viên có bằng tốt nghiệp loại giỏi)có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế từ bậc 4 trở lên (B2FCE, TOEIC, TOEFL, IELTS…(ưu tiên giáo viên có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vượt chuẩn so với quy định, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế như TESOL, TEFL, TEYL…). 
+ Giáo viên nước ngoài: 
Ưu tiên các giáo viên bản ngữ đến từ các nước nói tiếng Anh như tiếng bản ngữ (Anh, Mỹ, Úc, Canada, Ireland,…) và giáo viên đến từ những nước nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức như (Singapore, Ấn Độ, Nam phi, Philipines, Ghana, …). Giáo viên có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại Công văn số 1530 /SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 05/8/2021 về hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An và được Sở GD&ĐT Nghệ An thẩm định.
- Nhiệm vụ của giáo viên Trung tâm đến giảng dạy:
+ Chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn của nhà trường, lên lịch báo giảng từ đầu tuần, soạn giáo án đầy đủ trước khi đến lớp, sổ nhật ký dạy học và ghi lại những ý kiến nhận xét, đánh giá về dạy học tăng cường tiếng Anh và ý kiến góp ý về chương trình, tài liệu. Thực hiện đúng quy định của ngành giáo dục và của nhà trường…
       + Cùng giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong các tiết học và khi ra về.
       + Chịu sự giám sát và quản lý chuyên môn của Ban giám hiệu nhà trường.
       + Tham gia các chuyên đề nâng cao phương pháp giảng dạy do nhà trường phối hợp với Trung tâm.
       + Tham gia tổ chức các Câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm Tiếng Anh cho học sinh. 
6.3. Yêu cầu về hồ sơ gồm có:
- Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.
- Quyết định cho phép hoạt động giáo dục.
- Văn bản cho phép thực hiện Chương trình tăng cường.
- Tờ trình đề nghị được triển khai Chương trình tăng cường.
- Kế hoạch triển khai chương trình tăng cường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ  An.
 - Danh sách các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà đơn vị đã đăng ký triển khai Chương trình tăng cường trong năm học này.
7. Tiếp nhận hồ sơ
Trường Tiểu học Hưng Chính trân trọng kính mời các Trung tâm ngoại ngữ có nhu cầu và đủ điều kiện trên, nạp hồ sơ về nhà trường. Nhà trường sẽ thành lập hội đồng lựa chọn và thông báo kết quả trong ngày 10/10/2023.
- Hồ sơ được gửi về: Trường Tiểu học Hưng Chính. Địa chỉ: Xóm 3 xã Hưng Chính - Thành Phố Vinh - Nghệ An.
- Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Đặng Thị Liên - Phó Hiệu trưởng - Điện thoại: 0919729626
Hạn nộp hồ sơ: bắt đầu từ ngày 30/9/2023 đến hết ngày 09/10/2023.
(Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều 13 giờ 45’ đến 16 giờ 30’ kể cả thứ 7 và chủ nhật).
 
                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                              (Đã ký)
                        
 
                                                                   Nguyễn Thị Nguyệt
 
 

 

Nguồn tin: tieuhochungchinh.vinhcity.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây